Verenigingen

Cultuur  
Rederijkerskamer De Lelie - Rederijkerskamer - http://noordstardelelie.net/ns/ - info@noordstardelelie.net

D°eFFeKT - Theatergezelschap voor amateurs onder professionele begeleiding - http://www.deffekt.be/ - deffekt.theater@gmail.com

Giebus - Mimegroep, animatiegezelschap - http://www.giebus.net/ - werner.debus@skynet.be

Talent in Beweging - Vereniging die talentontwikkeling voorop stelt - https://samenlevingsopbouwbrussel.be/wat-doen-we/projecten/talent-in-bew... - martine.weemaels@samenlevingsopbouw.be

Stadsbiografie Brussel - Collectief van fotografen die de stad Brussel documenteren - https://www.stadsbiografie.org/ - brusselstadsbiografie@gmail.com

Café Marché - Met muziek leven brengen en mensen samenbrengen - http://cafemarche.be/ - cafemarche@cafemarche.be

Borrris - Improvisatietheatergezelschap - http://www.borrris.com/ - info@borrris.com

Brussels Bachkoor - Vlaams amateurkoor in Brussel gericht op barokke muziek - http://www.brusselsbachkoor.com/

Majoretteketet - Majorettenkorps met bijhorende fanfares - http://www.majoretteketet.be/ - majoretteketet@gmail.com
  
Vrije tijd  
Vlaamse Club voor kunst, wetenschap en letteren - Bevordering Vlaamse uitstraling op het gebied van kunst, wetenschap en letteren - https://vlaamseclubbrussel.be/ - info@vlaamseclubbrussel.be

Koerdisch bureau - Vereniging ter bevordering van Koerdische cultuur, integratie en informatie - kurdishbureau@scarlet.be

Bakushinta - Vereniging ter promotie van Congolese cultuur en geschiedenis

Familiekunde Brussel - Vereniging ter bevordering van familieonderzoek - https://www.familiekunde-brussel.be/

Fuchsia - Vereniging die culturele activiteiten organiseert voor lesbische vrouwen - http://fuchsiainbrussel.blogspot.com/

Arthis - Belgisch-Roemeens cultureel huis gericht op interculturele dialoog en permanente ontwikkeling - http://www.arthis.org/

August Vermeylenkring - Sociaal-culturele vereniging die streeft naar een waardige samenleving en ondogmatisch denken

Willemsfonds - Sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie - http://www.willemsfondsbrussel.be/

Masereelfonds Rode Kelder - Kritisch, onafhankelijk cultuurfonds - https://www.masereelfonds.be/

Palhik Mana - Organiseren interculturele, multiculturele en spirituele projecten - https://www.palhikmana.org

Parsifools - Culturele en educatieve evenementen ten behoeve van de uitstraling van de podiumkunsten en de muziek - http://parsifools.be/ - info@parsifools.be

Zennestreken - Ontmoetingen rond thema's die voor het Brusselse samenleven belangrijk zijn

KWB Brussel-centrum Intercultureel - Socio-culturele werknemersbeweging - https://www.kwbeensgezind.be/

Curieus Brussel-Stad - Progressieve sociaal-culturele volwassenenvereniging - https://www.curieus.be/

Arte N'Ativa - Culturele, educatieve en sociaaleconomische projecten die de mens valoriseren - http://www.artenativa.be/

De Wilde Pedal - Fietstochten met telkens een gids en een thema - brusselaar@gmail.com

vtbKultuur - Cultuur in al haar vormen voor iedereen toegankelijk maken - https://www.vtbkultuur.be/
  
Solidariteit
Natuurpunt Brussel - Lokale afdeling gericht op natuurbeleving, natuureducatie en natuurbehoud - http://natuurpuntbrussel.be/ - info@natuurpuntbrussel.be

Oxfam Wereldwinkel Brussel - Promoten eerlijke handel door winkel, campagne en educatie in scholen - https://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/brussel - info@oxfambxl.be

Wereldwerkgroep 11.11.11 Brusselshoek - Organisatie die internationale solidariteit vooropstelt
  
Sociaal werk & zorg
DoucheFLUX - Vereniging gericht op etnisch-culturele minderheden en bijzondere doelgroepen - http://www.doucheflux.be/?lang=nl

Filter Café Filtré - Organisatie die sensibiliseert rond luchtkwaliteit - http://www.filter-cafe.org/

LD3 - Collectief van lokale dienstencentra dat bouwt zorgzame, participatieve wijken opdat iedereen succesvol ouder wordt - https://ld3.be/ - anker@ld3.be

Opstaan - Sociaal en politiek bewustmakingswerk

Dokters Van De Wereld - Brussel Psychosociaal en medische zorg aan alle personen in precaire omstandigheden en getuigen over onrecht in gezondheidszorg - https://doktersvandewereld.be/

S-plus Brussel-centrum - Vereniging voor gepensioneerden - https://www.s-plusvzw.be/ - info@s-plusvzw.be
  
Kinderen & jongeren
D'Broej (deelwerking Chicago) - Emancipatie van kinderen en jongeren uit achtergestelde buurten - http://www.chicago.be/ - chicago@chicago.be

Brede School Buiten De Lijntjes - Brede School - http://www.buitendelijntjes.be/ - info@buitendelijntjes.be

Brede School Nieuwland - Brede School - http://www.bredeschoolnieuwland.be/ - ldevleesschauwer@sintjorisbasisschool.be
  
Kerkgemeenschap
Begijnhofparochie - Open parochiegemeenschap