Algemene vergadering voor iedereen!

Publicatiedatum: 
Woensdag, 14 november 2018 - 04:27

Tweemaal per jaar organiseert De Markten een open Algemene Vergadering voor alle leden en geïnteresseerden. Welkom op woensdag 28 november. 

doucheflux

We belichten graag 2 aspecten van onze werking tijdens deze vergadering.

// SOLIDAIRE DOUCHE //

De Markten start met de verkoop van de solidaire douchebon, een initiatief van DoucheFLUX.
Dit is een bon waarmee een dakloze (of een persoon in bestaansonzekerheid) een gratis douche kan nemen bij DoucheFLUX.  Aansluitend op de douches biedt deze vzw ook andere diensten aan: was, medische en psychosociale hulpverlening, welzijn en kleding.

  • Gesprek: Elisabeth Mareels, medewerker bij Doucheflux
     

//THEATER VAN DE PUBLIEKE RUIMTE //

Op vraag van De Markten om via de binnenkoer het gemeenschapscentrum zichtbaarder te maken, stampten de Brusselse broers Frank en Roel Kerkhofs het project Theater van de Publieke Ruimte uit de grond.
Dit initiatief is een platform voor creatie, theater, ontmoeting, dialoog en betrokkenheid voor iedereen! 

  • Gesprek: Frank & Roel Kerkhofs

We sluiten af met een drankje en een babbel.
Wees welkom! 

Woensdag 28 november om 20u
De Markten - Oude Graanmarkt 5 - 1000 Brussel