Bestuur

De Markten is een vzw met een bestuur en een algemene vergadering.

Het bestuur vervult de beheersmatige opdrachten en volgt de inhoudelijke werking van De Markten op.

Voorzitter: Isolde Boutsen
Ondervoorzitter: Thierry Van Noppen
Secretaris: Bram Vandamme

Leden: Sarah Acvi, Kris De Vroede, Magrit De Maegd, Shanti Ingels, Anne‐Sophie Van Neste, Elisabeth Mareels, Evy Waegeneire en Klaas Decorte.

De algemene vergadering is de vergadering van iedereen die betrokken is bij de werking van De Markten, en heeft als opdracht de algemene beleidslijnen van het centrum vast te leggen. Deze vergadering bestaat uit gecoöpteerde leden en lokale verenigingen die actief zijn in het stadscentrum en die bereid zijn om op actieve wijze mee vorm te geven aan de werking van De Markten. De verenigingen die aansluiten onderschrijven de missie en doelstellingen van De Markten. Elke aangesloten vereniging kan twee leden aanduiden voor de algemene vergadering.