In de omgeving

De Markten moet een belangrijke speler zijn in het lokale netwerk. We werken samen met lokale verenigingen, grote cultuurhuizen, welzijnsorganisaties, scholen en verenigingen. 

De Markten volgt met aandacht het stedelijk beleid, waarbij thema’s als mobiliteit, huisvesting en leefbaarheid heel belangrijk zijn.
De Markten is actief in de stedelijke adviesraad cultuur. Er wordt opnieuw meegewerkt aan het  traject cultuurbeleidsplanning dat moet leiden tot een nieuw cultuurbeleidsplan voor de stad.