Acties

Wij organiseren, liefst samen met geëngageerde stadsbewoners, debatten, informatiemomenten en acties over wat er gebeurt in het stadscentrum. Veel aandacht gaat naar thema’s als mobiliteit, ruimtelijke ordening en huisvesting. 

De Markten probeert ook alert te zijn voor nieuwe bewegingen. Projecten met zorg voor duurzaamheid zijn daar recente voorbeelden van.