Over De Markten

Ingang De Markten

De Markten is het gemeenschapscentrum van de Brusselse vijfhoek en is er zowel voor wie in het stadscentrum woont als voor wie van verder komt. Daarom is zowel  de lokale verankering als de grootstedelijke realiteit belangrijk in de werking. 
De Markten wil de leefkwaliteit van de stad bevorderen en meewerken aan een verdraagzame stad. Dat doen we door een gemeenschapsvormende werking te ontwikkelen met een cultuuraanbod, een educatief programma, acties en evenementen.
In ons gratis maandblad De Vijfhoek, besteden we aandacht aan de vele facetten van de stad.
De werking van De Markten wordt gedragen door vele enthousiaste vrijwilligers en door een ploeg gemotiveerde medewerkers.

De Markten is een van de 22 gemeenschapscentra die samen N22 vormen.