Raad van Bestuur

De Markten is een vzw met een Algemene Vergadering / Gemeenschapsraad en een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur vervult de beheersmatige opdrachten op vlak van financies, personeel en infrastructuur en volgt de inhoudelijke werking van De Markten op.
Voorzitter: Isolde BOUTSEN, ondervoorzitter: Hans VOSSEN, 2e ondervoorzitter: Thierry VAN NOPPEN, secretaris: Bram VANDAMME, penningmeester: Hilde MAES.  Leden: Sarah AVCI, Kris DE VROEDE, Margriet DE MAEGD, Philip DU CAJU , Shanti INGELS, Anne‐Sophie VAN NESTE.

De Gemeenschapsraad is de vergadering van ieder die betrokken is bij de werking van De Markten en heeft tot opdracht de algemene beleidslijnen van het gemeenschapscentrum vast te leggen. De Raad bestaat uit aangesloten verenigingen en gecoöpteerde leden. Het gaat om lokale verenigingen die actief zijn in het stadscentrum en die bereid zijn op actieve wijze mee vorm te geven aan de werking van De Markten en samen te werken met andere aangesloten verenigingen. De verenigingen die aansluiten onderschrijven de missie en doelstellingen van De Markten. Elke aangesloten vereniging kan twee leden en een plaatsvervanger aanduiden voor de Algemene Vergadering / Gemeenschapsraad.