Residenties in De Markten

De Witte zolder - De Markten

We stellen onze Witte Zolder ter beschikking van Brusselse makers voor een artistieke residentie. Gedurende zes tot maximaal acht weken kunnen (podium-) kunstenaars de ruimte overdag gebruiken voor de realisatie van hun artistiek project. Zowel individuele kunstenaars als groepen zijn welkom. Het maakt niet uit in welke fase van de creatie je zit. Wel kiezen we die projectvoorstellen uit met een duidelijk professioneel artistiek kader maar ook met een maatschappelijke relevantie. We richten ons vooral op pas afgestudeerde makers die nog geen vaste stek hebben maar wel verbonden zijn aan het Nederlandstalige werkveld. Maar heb je een straf idee, laat het ons zeker weten.

De Witte Zolder leent zich vooral voor podiumkunsten, maar geen avontuur is ons vreemd, dus transversale voorstellen komen eveneens in aanmerking.

Een selectiecomité samengesteld uit mensen uit ‘het veld’ beoordeelt vier keer per jaar de beknopte dossiers en zal zo geleidelijk een werking uitbouwen. Als return verwachten we een naamsvermelding en een toonmoment afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Het is voor ons belangrijk dat de makers zich artistiek onafhankelijk kunnen ontplooien, onze rol beperkt zich tot de selectie en tot het bieden van infrastructuur en minimale technische ondersteuning.

Je dossier indienen kan via deze linken: 
NL - aanvraag residentie
FR - d
emande de résidence
ENG - application for residence

  • indienen 1 april 2021– residentie mei en juni 2021
  • indienen 1 september 2021 – residentie oktober en november 2021

Vragen?
Contacteer ons via residentie@demarkten.be of 02 512 34 25