Tentoonstellingen

In De Markten kiezen we voor groeps- en/of thematische tentoonstellingen. De commissie tentoonstellingen van De Markten, bestaande uit vrijwilligers en stafleden, beslist over het programma. 

Voor de eigen thematische tentoonstellingen van De Markten gaat de commissie op zoek naar hedendaagse kunstenaars, die liefst een band hebben met Brussel. Daarnaast beslist de commissie ook over aanvragen tot samenwerking van derden. Dat gebeurt eerst op basis van een schriftelijk dossier. Indien weerhouden volgt daarna een gesprek tussen commissie en aanvrager. Ook hier kiezen we voor groeps- en/of thematische tentoonstellingen met werk van hedendaagse kunstenaars. 

Aanvraagdossiers met toelichting over opzet, overzicht deelnemende kunstenaars en beeldmateriaal kunnen schriftelijk of per mail bezorgd worden aan De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel of op expo@demarkten.be

In de centrale traphal van De Markten worden educatieve tentoonstellingen gepresenteerd. Ook hiervoor ontvangen we graag de aanvragen schriftelijk of per mail.