Verenigingen

CULTUUR
Rederijkerskamer De Lelie
Rederijkerskamer
www.noordstardelelie.net - info@noordstardelelie.net

D°eFFeKT
Theatergezelschap voor amateurs onder professionele begeleiding
www.deffekt.be - deffekt.theater@gmail.com

Talent in Beweging
Vereniging die talentontwikkeling voorop stelt
www.samenlevingsopbouwbrussel.be - martine.weemaels@samenlevingsopbouw.be

Stadsbiografie Brussel
Collectief van fotografen die de stad Brussel documenteren
www.stadsbiografie.org - brusselstadsbiografie@gmail.com

Café Marché
Met muziek leven brengen en mensen samenbrengen
www.cafemarche.be - cafemarche@cafemarche.be

Borrris
Improvisatietheatergezelschap
www.borrris.com - info@borrris.com

Brussels Bachkoor
Vlaams amateurkoor in Brussel gericht op barokke muziek
www.brusselsbachkoor.com

Majoretteketet
Majorettenkorps met bijhorende fanfares
www.majoretteketet.be - majoretteketet@gmail.com
  

VRIJE TIJD
Vlaamse Club voor kunst, wetenschap en letteren
Bevordering van de Vlaamse uitstraling op het gebied van kunst, wetenschap en letteren
www.vlaamseclubbrussel.be - info@vlaamseclubbrussel.be

Koerdisch bureau
Vereniging ter bevordering van Koerdische cultuur, integratie en informatie
kurdishbureau@scarlet.be

Bakushinta
Vereniging ter promotie van Congolese cultuur en geschiedenis

Familiekunde Brussel
Vereniging ter bevordering van familieonderzoek
www.familiekunde-brussel.be

Fuchsia
Vereniging die culturele activiteiten organiseert voor lesbische vrouwen
www.fuchsiainbrussel.blogspot.com

Arthis
Belgisch-Roemeens cultureel huis gericht op interculturele dialoog en permanente ontwikkeling
www.arthis.org

August Vermeylenkring
Sociaal-culturele vereniging die streeft naar een waardige samenleving en ondogmatisch denken

Willemsfonds
Sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie
www.willemsfondsbrussel.be

Masereelfonds Rode Kelder
Kritisch, onafhankelijk cultuurfonds
www.masereelfonds.be

Palhik Mana
Organiseren interculturele, multiculturele en spirituele projecten
www.palhikmana.org

Parsifools
Culturele en educatieve evenementen ten behoeve van de uitstraling van de podiumkunsten en de muziek
www.parsifools.be - info@parsifools.be

Zennestreken
Ontmoetingen rond thema's die voor het Brusselse samenleven belangrijk zijn

KWB Brussel-centrum Intercultureel
Socio-culturele werknemersbeweging
www.kwbeensgezind.be

Curieus Brussel-Stad
Progressieve sociaal-culturele volwassenenvereniging
www.curieus.be

Arte N'Ativa
Culturele, educatieve en sociaaleconomische projecten die de mens valoriseren
www.artenativa.be

De Wilde Pedal
Fietstochten met telkens een gids en een thema
brusselaar@gmail.com

vtbKultuur
Cultuur in al haar vormen voor iedereen toegankelijk maken
www.vtbkultuur.be

Belgium Bears
Laagdrempelige gemeenschapsvormende atypische homobeweging.
https://belgiumbears.be

 

  

SOLIDARITEIT
Natuurpunt Brussel
Lokale afdeling gericht op natuurbeleving, natuureducatie en natuurbehoud
www.natuurpuntbrussel.be - info@natuurpuntbrussel.be

Oxfam Wereldwinkel Brussel
Promoten eerlijke handel door winkel, campagne en educatie in scholen
www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/brussel - info@oxfambxl.be

Wereldwerkgroep 11.11.11 Brusselshoek
Organisatie die internationale solidariteit vooropstelt
  

SOCIAAL WERK & ZORG
DoucheFLUX
Vereniging gericht op etnisch-culturele minderheden en bijzondere doelgroepen
www.doucheflux.be

Filter Café Filtré
Organisatie die sensibiliseert rond luchtkwaliteit
www.filter-cafe.org

LD3
Collectief van lokale dienstencentra dat bouwt zorgzame, participatieve wijken opdat iedereen succesvol ouder wordt
www.ld3.be - anker@ld3.be

Opstaan
Sociaal en politiek bewustmakingswerk

Dokters Van De Wereld
Brussel Psychosociaal en medische zorg aan alle personen in precaire omstandigheden en getuigen over onrecht in gezondheidszorg
www.doktersvandewereld.be

S-plus Brussel-centrum
Vereniging voor gepensioneerden - 
www.s-plusvzw.be - info@s-plusvzw.be

  
KINDEREN & JONGEREN
D'Broej (deelwerking Chicago)
Emancipatie van kinderen en jongeren uit achtergestelde buurten
www.chicago.be - chicago@chicago.be

Brede School Buiten De Lijntjes
Brede School
www.buitendelijntjes.be - info@buitendelijntjes.be

Brede School Nieuwland
Brede School
www.bredeschoolnieuwland.be - ldevleesschauwer@sintjorisbasisschool.be
  

KERKGEMEENSCHAP
Begijnhofparochie
Open parochiegemeenschap