De Markten

De Markten is het gemeenschapscentrum van de Brusselse vijfhoek en is er zowel voor wie in het stadscentrum woont, als voor wie van verder komt. Zowel de lokale verankering, als de grootstedelijke realiteit zijn daarom belangrijk in de werking. 

De Markten wil de leefkwaliteit van de stad bevorderen en meewerken aan een verdraagzame stad. Daarom volgen we met aandacht het stedelijk beleid, waarbij thema’s als mobiliteit, huisvesting en schone lucht belangrijk zijn. De Markten wil een relevante speler zijn in het lokale netwerk door een gemeenschapsvormende werking te ontwikkelen met een cultuuraanbod, een educatief programma, acties en evenementen. De Markten werkt samen met lokale verenigingen, grote cultuurhuizen, welzijnsorganisaties, scholen en burgerinitiatieven. Onze werking wordt gedragen door een ploeg gemotiveerde medewerkers en door enthousiaste vrijwilligers. 

De Markten is een van de 22 gemeenschapscentra die samen N22 vormen.