Wereldwerking

Wereldwerking 

Een actieve groep Brusselaars draagt de wereldwerking. Inspelend op de actualiteit en de thema’s van onder meer de Vlaamse Noord-Zuidbeweging wordt vorming opgezet en actie gevoerd. 

Meest bekend in dit verband is de medewerking aan de jaarlijkse 11.11.11-actie.