NAAR APARTHEID VRIJE ZONES

Beste vriend van De Markten

Op de dag dat we de Liefde vieren, nodigen we jullie uit om samen met ons een stap verder te zetten in het dekoloniseren van onze organisatie. Vandaag tonen we ons solidair met Palestina omdat liefde en vrijheid alleen kunnen bestaan als ze gedeeld worden. We willen strijden tegen elke vorm van discriminatie, tegen elke vorm van racisme. We zeggen neen tegen antisemitisme, we zeggen neen tegen islamofobie. En we zeggen neen tegen elke vorm van terrorisme, inclusief georganiseerde staatsterreur zoals apartheid.

Geïnspireerd door het internationaal recht en de mensenrechten hebben we besloten om als een verenigde culturele sector, langs beide kanten van de taalgrens, ons traject te starten NAAR APARTHEID VRIJE ZONES. Dit betekent dat we als organisatie er alles aan zullen doen om elke medeplichtigheid met apartheidsstaten en -regimes te vermijden, door ervoor te kiezen niet met deze staten samen te werken en door te kiezen voor bedrijven en dienstverleners die niet in deze staten en regimes investeren.

Een Apartheid Vrije Zone worden is een stap verder in het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en in het verbinden van mensen zónder ook maar iemand van hen te ontmenselijken. We nodigen jullie uit om samen deze stap te zetten en samen met ons naar een Apartheid Vrije Zone te stappen. We hebben een sticker op onze ramen en deuren geplakt; we hebben dit bericht op onze pagina's geplaatst om onze gezamenlijke actie zichtbaar te maken.

Meer info

Volg de Instagrampagina